Początki powstania orkiestry dętej w Szastarce sięgają pierwszych lat XX wieku. Zachowało się zdjęcie orkiestry z roku 1913 w zbiorach Adolfa Kolasy z Szastarki. Orkiestra grała na zabawach , weselach, odpustach. Według relacji Mariana Jargieło z Rzeczycy Księżej pochodzącego z Szastarki w 1936 roku orkiestra grała w Polskim Radio w Warszawie i za występ dostali nagrodę: baryton amerykański firmy Roy Benson na którym przed wojną i po wojnie grał Apolinary Kolasa ojciec Zygmunta Kolasy z Szastarki. Według relacji Adolfa Kolasy w 1945 w Szastarce wsi i Szastarce Stacji powstała Ochotnicza Straż Pożarna. W tym roku odbyła się zabawa w Zielone Świątki z której dochód został przeznaczony na powstającą Ochotniczą Straż Pożarną. Na zabawie grała miejscowa orkiestra. Oto następujący skład tej orkiestry: Kolasa Apolinary, Gnat Bronisław, Gnat Zygmunt, Gnat Ignacy, Stolarz Jan, Kołodziejczyk Bolesław, Rzepka Tadeusz, Winiarczyk Czesław, Plichta Maksymilian. Czasami zdarzało się, że dobierali jeszcze muzykantów z Kaczyńca. Początkowo zabawy odbywały się na świeżym powietrzu, podłoga była układana z grubych desek na legarach i była ogrodzona żerdziami. Na świeżym powietrzu odbywały się również dożynki dopóki nie przystąpiono do budowy remizy w 1947 r. Orkiestra grała na weselach, występach szkolnych, zabawach w Szastarce Stacji, Blinowie, Brzozówce, Słodkowie. Kapelmistrzem orkiestry był Apolinary Kolasa i z nim uzgadniano wszelkie występy. Grała w latach 50 i 60. Część muzyków przeszła do orkiestry w Słodkowie. Zakończyła swoją działalność pod koniec lat sześćdziesiątych.

W lokalnej społeczności żyło pragnienie reaktywowania orkiestry dętej. Taka możliwość nadarzyła się w grudniu 2008 kiedy to do ks. Proboszcza Andrzeja Arbaczewskiego zgłosiła się grupa młodzieży uczącej się i grającej na instrumentach dętych wraz z Ryszardem Stolarzem. Postanowili spróbować zagrać kolędy w Boże Narodzenie na pasterce. Z inicjatywy młodzieży i pana Ryszarda Stolarza ucieszył się ks. Proboszcz i stał się opiekunem nowopowstającej orkiestry. Po raz pierwszy orkiestra wystąpiła w kościele parafialnym na pasterce 2008 r .w składzie: Ryszard Stolarz, Justyna Stolarz, Szymon Stolarz, Ryszard Stępień, Karol Sobieszczański, Sebastian Stępień, Koszałka Agnieszka, Koszałka Karolina. Występ orkiestry został mile przyjęty przez parafian. Początkowo próby odbywały się na plebanii. Z czasem przybywało coraz więcej chętnych do nauki gry na instrumentach. Nauką gry na instrumentach zajął się Piotr Surowiec i Mirosław Kasperski. Kapelmistrzem został znany muzyk Bronisław Krzpiet z Błażka. Przez kilka miesięcy prowadził naszą orkiestrę ale ze względu na podeszły wiek i problemy ze zdrowiem musiał zrezygnować choć nadal żywo interesuje się naszą orkiestrą. Z czasem duża grupa dzieci i młodzieży zapisała się do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku i kontynuuje nadal naukę uzyskując bardzo dobre wyniki. Po raz pierwszy zostaliśmy zaproszeni z gościnnymi występami przez ks. Proboszcza Wojciecha Palucha do parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Studziankach na uroczystości odpustowe 3 maja 2010 r. W maju przystąpiliśmy do remontu sali katechetycznej dla młodzieży. Duży wkład bezinteresownej pracy włożyli nasi parafianie. Uroczystego poświęcenia sali katechetycznej dokonał 29 czerwca ks. Arcybiskup Józef Życiński. W niej odbywają się obecnie próby orkiestry. W październiku dzięki decyzji Rady Gminy i wójta Ryszarda Dudka otrzymaliśmy fundusze na uszycie nowych strojów dla orkiestry. Jedną z największych atrakcji była pielgrzymka orkiestry do Włoch w maju 2011 r. Graliśmy w parafii św. Józefa w Falconarze oraz na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Cassino. Orkiestra ma za sobą liczne występy na uroczystościach patriotyczno-religijnych, festynach, dożynkach, przeglądach. Od stycznia 2012 roku kapelmistrzem orkiestry jest Wojciech Durak absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach i nauczyciel w Szkole Muzycznej w Kraśniku. W lutym 2013 r. dzięki decyzji Rady Gminy i wójta Tomasza Mularczyka zostały zabezpieczone środki na zakup 3 instrumentów muzycznych i 10 pulpitów dla naszej orkiestry w ramach projektu unijnego Lokalnej Grupy Działania. Uroczyste poświęcenie tych instrumentów miało miejsce 10 lutego br. Z 30 osobowej orkiestry większość dzieci i młodzieży uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku. Bogaty repertuar orkiestry zawiera pieśni kościelne, patriotyczne a także marszowe i rozrywkowe. Opiekunem orkiestry jest ks. Proboszcz Andrzej Arbaczewski, który troszczy się o rozwój duchowy swoich podopiecznych organizując dla nich okolicznościowe Msze św. ,konferencje duchowe, dni skupienia w Ognisku Światła i Miłości w Starych Kaliszanach oraz rekolekcje w Salezjańskim Domu Duchowości w Szczyrku.

Orkiestra z Szastarki
zdjęcie z 1913 roku
Orkiestra z Szastarki
zdjęcie z 1945 roku