Bohemian Rhapsody w wykonaniu parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. (Najnowsz płyta)

Polka Trish Trash w wykonaniu parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. (Najnowsz płyta)

Wiązanka Piesni Zolnierskich i Partyzanckich w wykonaniu parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. (Najnowsz płyta)

Parafialna Orkiestra z Szastarki i Orkiestra z Łapsze Niżne we wspólnym wykonaniu wiązanki biesiadnej.

Pastorałka "Uciekali, uciekali..." w wykonaniu Kingi Kołtyś i Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki.

Orkiestra od 57 minuty.