Peregrynacja relikwi Ks. Jana Bosko

Zdjęcia wykonano dnia: 7-8 lipca 2013r.
Miejsce: Seleyjanie Lublin // ul.Kalinowszczyzna 3