Odpust w Studziankach

Zdjęcia wykonano dnia: 3 maja 2013r.
Miejsce: Parafia Studzianki
Odpust ku czci Matki Bożej Królowej Polski w Studziankach