Odpust w Studziankach

Zdjęcia wykonano dnia: 3 Maja 2010r.
Miejsce: Parafia Studzianki
Oprawa Mszy Św. Odpustowej ku czci Matki Boskiej Królowej Polski w Studziankach przez orkiestrę dętą z Szastarki.