Dożynki Gminne

Zdjęcia wykonano dnia: 26 sierpnia 2012
Miejsce: Gmina Szastarka
W uroczystościach dożynkowych w Szastarce udział wzięły władze samorządowe, zaproszeni goście oraz cała społeczność gminna. Święto Plonów rozpoczęło się od przemarszu barwnych korowodów dożynkowych, którym towarzyszył akompaniament orkiestr dętych z Polichny i Szastarki z placu przed urzędem gminy na uroczystą mszę świętą dziękczynną do kościoła parafialnego w Szastarce. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Andrzej Arbaczewski.