Leszkowice

Zdjęcia wykonano dnia: ...........
Miejsce: Parafia Leszkowice