Odpust w Blinowie

Zdjęcia wykonano dnia: 24 czerwca 2012
Miejsce: Parafia Blinów