Święciechów

Zdjęcia wykonano dnia: 10 Lipca 2011
Miejsce: Parafia Święciechów
Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świeciechowie