Kolędowanie w Kiełczewicach

Zdjęcia wykonano dnia: ...........
Miejsce: Parafia Kiełczewice
Kolędowanie orkiestry dętej w DPS w Kiełczewicach