Artykuł o Orkiestrze w "Niedzieli"

Opublikowano na stronie dnia: 26 maja 2013

"W niedzielę 28 kwietnia parafia wojskowa w Łodzi gościła Parafialną Orkiestrę Dętą z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego z Szastarki. Orkiestra swoim występem uświetniła uroczystą Mszę św. o godz. 12, którą w intencji ojczyzny celebrowali ks. ppłk dr Mariusz Śliwiński i ks. Andrzej Arbaczewski, który wygłosił okolicznościową homilię. Kaznodzieja, nawiązując do przykazania miłości, jakie przekazał nam nasz Zbawiciel, wskazał źródło, z którego powinniśmy czerpać wartości patriotyczne i siłę do coraz pełniejszego miłowania ojczyzny. Po Mszy św. odbył się koncert pieśni patriotycznych. Młodzi muzycy za znakomity kunszt muzyczny zostali wynagrodzeni gromkimi brawami. Swoją muzyką wnieśli wiele radości i wzmocnili ducha patriotyzmu w sercach licznie zgromadzonych parafian."

"Parafialna orkiestra gromadzi dzieci i młodzież z terenu parafii i okolic, by w duchu wartości chrześcijańskich wychowywać i rozwijać w nich umiejętności muzyczne. Z 30-osobowej orkiestry większość dzieci i młodzieży uczęszcza do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku. Parafialna Orkiestra Dęta uczestniczy w uroczystościach kościelnych i patriotycznych na szczeblu gminnym i powiatowym, a także w przeglądach. W maju 2011 r. orkiestra koncertowała w zaprzyjaźnionej parafii pw. św. Józefa w Falkonarze we Włoszech. Bogaty repertuar orkiestry zawiera pieśni kościelne, patriotyczne, a także utwory marszowe i rozrywkowe. Orkiestrę prowadzi Wojciech Durak, absolwent Akademii 1 Muzycznej w Katowicach w klasie trąbki, a zarazem nauczyciel w szkole muzycznej. Opiekunem orkiestry jest proboszcz ks. Andrzej Arbaczewski."